مبلمان اداری

مبلمان اداری باید براساس شغل شما، ویژگی‌های به خصوصی داشته باشند. برای مثال فردی که در مدت کار پشت کامپیوتر می نشیند و بعضی مواقع به پشتی صندلی تکیه می‌دهد باید از صندلی‌های اداری استفاده کند که پشتی آنها قابلیت ارتجاع به سمت عقب را داشته باشد. و اصول ارگونومی را رعایت کند، معمولا بهترین زاویه نشستن حدود 110 درجه است.  دراین زاویه کمترین فشاربه کمر وارد می‌ شود و برای کار با رایانه مفید است. اگر هم صندلی اداری پشت سری داشته باشد این زاویه می‌تواند بیشتر شود اما با نبود پشت سری، شخص مجبور می‌شود برای نگاه کردن به مانیتور، گردن را خم کند و در نتیجه فشار به گردن زیاد می شود که خود میتواند منجر به درد در ناحیه گردن و شانه شود.

مبلمان آموزشی

مبلمان آموزشی در بازه کنونی با راه حل های خلاقانه هوشمندانه با تغییرات سریع اجتماعی سازگار شده است.بیش از هر چیز، اتاق های هتل باید راحتی را فراهم کنند ، این احساس یک خانه دور از خانه است. مهم نیست که اتاق چقدر مجلل، فن آوری دوستانه و عجیب و غریب داشته باشد و یا مبلمان آموزشی به چه شکل باشد. در نهایت احساس راحتی درونی و حس بودن در خانه است که تاثیر نهایی را بر روی میهمان میگذارد.

دکوراسیون اداری

دکوراسیون اداری در بازه کنونی با راه حل های خلاقانه هوشمندانه با تغییرات سریع اجتماعی سازگار شده است.بیش از هر چیز، اتاق های هتل باید راحتی را فراهم کنند ، این احساس یک خانه دور از خانه است. مهم نیست که اتاق چقدر مجلل، فن آوری دوستانه و عجیب و غریب داشته باشد و یا دکوراسیون اداری به چه شکل باشد. در نهایت احساس راحتی درونی و حس بودن در خانه است که تاثیر نهایی را بر روی میهمان میگذارد.

دکوراسیون نمایشگاهی

ساخت و آرایش غرفه از ابزارهای موثر تبلیغات بوده و اهمیت آن در حدی است که در کشور های صنعتی با مدیریت مستقل در ارایه کالا و خدمات عمل می نمایند امروزه در صنعت نمایشگاهی غرفه داران به این باور رسیده اند که برای داشتن نمایشی موفق، نیاز به جذب و درگیر نمودن بازدیدکنندگان از غرفه می باشد و می توان بیان نمود که غرفه در نمایشگاه به منزله کارت شناسایی یک شرکت و غرفه داراست.

دکوراسیون فروشگاهی

دکوراسیون فروشگاهی در بازه کنونی با راه حل های خلاقانه هوشمندانه با تغییرات سریع اجتماعی سازگار شده است.بیش از هر چیز، اتاق های هتل باید راحتی را فراهم کنند ، این احساس یک خانه دور از خانه است. مهم نیست که اتاق چقدر مجلل، فن آوری دوستانه و عجیب و غریب داشته باشد و یا دکوراسیون فروشگاهی به چه شکل باشد. در نهایت احساس راحتی درونی و حس بودن در خانه است که تاثیر نهایی را بر روی میهمان میگذارد.

دکوراسیون هتلی

هتل‌ها در پیشرفت صنعت گردشگری یک کشور و در جذب گردشگر،نقش بسیار پر رنگی دارا هستند. امروزه علم هتل‌داری یک صنعت و یک فعالیت اقتصادی – فرهنگی است، پر سود است وحتی گاهی اوقات هتل‌ها می‌توانند نماینده بخشی از فرهنگ و تمدن یک کشور و ملت باشند.
 از شاخه‌های تخصصی علم طراحی دکوراسیون ،”طراحی دکوراسیون داخلی هتل” است، که از ملزومات آن ترکیب اصول معماری، زیبایی‌شناسی، آگاهی از فرهنگ وجغرافیاست. آنچه در طراحی داخلی یک هتل دارای اهمیت است، ایجاد فضایی راحت ، مانند خانه دوم مسافر ، می باشد  و از دیدگاهی دیگر میزبانی مهربان و مملو از محبت و عاطفه  و دارای جاذبه باشد.

دکوراسیون مسکونی

دکوراسیون مسکونی در بازه کنونی با راه حل های خلاقانه هوشمندانه با تغییرات سریع اجتماعی سازگار شده است.بیش از هر چیز، اتاق های هتل باید راحتی را فراهم کنند ، این احساس یک خانه دور از خانه است. مهم نیست که اتاق چقدر مجلل، فن آوری دوستانه و عجیب و غریب داشته باشد و یا دکوراسیون اداری به چه شکل باشد. در نهایت احساس راحتی درونی و حس بودن در خانه است که تاثیر نهایی را بر روی میهمان میگذارد.

تجهیز آمفی تئاتر

سالن کنفرانس در بازه کنونی با راه حل های خلاقانه هوشمندانه با تغییرات سریع اجتماعی سازگار شده است.بیش از هر چیز، اتاق های هتل باید راحتی را فراهم کنند ، این احساس یک خانه دور از خانه است. مهم نیست که اتاق چقدر مجلل، فن آوری دوستانه و عجیب و غریب داشته باشد و یا سالن کنفرانس به چه شکل باشد. در نهایت احساس راحتی درونی و حس بودن در خانه است که تاثیر نهایی را بر روی میهمان میگذارد.